Nye kurser vil bli publisert i begynnelsen av 2016.